Att köpa bostadsrätt

1. Anmäl intresse

Före säljstart har Abacus ofta arbetat med projektet i många år. Under den tiden finns möjlighet att anmäla intresse för projektet på vår hemsida. Det är kostnadsfritt och du får löpande information om projektets utveckling via nyhetsbrev och en inbjudan till säljstart eller ev förhandsvisning när det blir dags.

2. Säljstart

Våra bostäder säljstartas ofta under projekteringsskedet, innan bygget startat, och du kan ta del av digitalt material som visar hur bostäderna kommer att se ut. Vid säljstarten av projektet får du information från projektgruppen, inredare m fl. Inför säljstarten finns inget kösystem för er som anmält intresse, utan principen ”först till kvarn” tillämpas vid säljstartstillfället. Undantagsvis kan reservationer göras vid ev förhandsvisningar el dylikt före säljstarten.

3. Reservation

När du bestämt dig för en ledig bostad kan du reservera den hos den ansvariga mäklaren. En reservation innebär inga förpliktelser utan ger dig en möjlighet att i en vecka fundera på om du vill boka bostaden.

4. Bokning

Efter att du reserverat din bostad tecknas ett bokningsavtal. Inom cirka en vecka från det att bokningsavtal har tecknats skall en bokningsavgift om 25 000 kr erläggas. I samband med bokningsavtal upprättas en boendekalkyl och kreditupplysning tas.
Om blivande köpare senare väljer att inte teckna förhandsavtal/upplåtelseavtal återbetalas bokningsavgiften reducerad med en administrationsavgift om 7 000 kr. Abacus ges då rätt att anvisa bostaden till annan köpare.

5. Förhandsavtal

Bokning med bokningsavtal sker till dess att bland annat formkrav från myndigheter uppfyllts och förhandsavtal eller upplåtelseavtal istället får tecknas. Vid tecknande av förhandsavtal eller upplåtelseavtal skall en delbetalning om 100 000 kr erläggas, tidigare erlagd bokningsavgift om 25 000 kr avräknas från detta belopp.

 

 

6. Inredningsval

Inredningen i våra bostäder är noggrant utvald av våra inredare, för att passa huset och bostäderna. I vissa projekt finns möjligheten att individuellt påverka inredning om du är med tidigt i processen. Inredningsvalet resulterar i ett separat avtal mellan Abacus och dig som kund.

7. Upplåtelseavtal

I god tid före tillträde till din bostad ersätts förhandsavtalet med ett upplåtelseavtal. När avtalet tecknas har bostadsrättsföreningens ekonomiska plan registrerats hos Bolagsverket och intygsgivare har granskat planen.

8. Besiktning

Cirka en månad före tillträdet av din bostad sker en slutbesiktning av bostaden där du som bostadskund är inbjuden att delta. Besiktningen genomförs av en opartisk besiktningsman som är gemensamt utsedd av Abacus och bostadsrättsföreningen. Besiktningens syfte är att kontrollera att bostaden är kontraktsenligt utförd och i enlighet med gällande normer och bestämmelser.

9. Tillträde av din bostad

Slutbetalning skall ske senast i samband med tillträdesdagen för bostaden, då betalas resterande belopp minus de 100 000 kr som erlagts tidigare. Bostadsnycklar lämnas endast ut mot uppvisande av kvitto på utförd betalning av bostaden samt giltig legitimation.

10. Kundservice & eftermarknad

När du flyttat in i ditt nya hem finns vår kundservice & eftermarknad tillgänglig för ev tekniska frågor gällande bostaden.

Vi skickar också ut en kundundersökning där du anonymt kan svara på frågor om hur du upplevde ditt bostadsköp och din nya bostad. Dina svar hjälper oss att utvecklas och förbättra vår verksamhet.