Järntorgetkoncernen

Abacus Bostad är ett av fyra helägda dotterbolag i Järntorgetkoncernen.

Moderbolaget Järntorget Byggintressenter svarar för styrning och samordning av delarna med fokus på ekonomi – och organisationsfrågor. Idag är vi 87 medarbetare med huvudkontor i Sundbyberg och lokalkontor i Uppsala.

Projektutveckling av bostäder bedrivs i Järntorget Bostad och Abacus bostad, som arbetar med hela processen från markförvärv till försäljning och inflyttning. Järntorget Bygg bedriver byggverksamhet och är främst inriktad på nyproduktion. Järntorget Fastigheter ansvarar för koncernens förvaltningsfastigheter och den råmark som ännu inte är i planläggning eller i projekt.

JT-koncernen-450px

 

 

 

Järntorget Bostad

Järntorget Bostad är en av koncernens största verksamheter med fokus på projektutveckling av nyproducerade bostäder i Stockholms och Uppsala län.

Här arbetar drygt 20 personer med hela projektprocessen från markförvärv, detaljplanearbete och projektering till byggande, inflyttning och eftermarknad. Järntorget Bostad utvecklar årligen cirka 400 bostäder, varav en stor del är bostadsrätter men även en växande del hyresrätter och studentlägenheter för egen förvaltning. Projektportföljen innehåller cirka 1800 bostäder i dagsläget med både flerbostadshus som småhus i Storstockholm och Uppsala.

Alla projekt är unika och vår styrka är att se möjligheterna och utveckla kreativa hållbara lösningar, både tekniskt och ekonomiskt.

Järntorget Bygg

Järntorget Bygg är koncernens byggverksamhet med spetskompetens inom nyproduktion av bostäder och lokaler.

Järntorgetkoncernens gedigna erfarenhet och kunskap inom projektutveckling och utformning av bostäder ger tillsammans med de egna byggkoncepten, en hög kvalitet till en konkurrenskraftig byggkostnad. Genomtänka konstruktionslösningar för återkommande moment och att arbeta med beprövade metoder underlättar såväl projektering som produktion och säkerställer kvaliteten i våra projekt. Yrkeskunnande är vår högsta prioritet och vårt arbetssätt gynnar lärande och utveckling vilket ger en trygg och kompetent grund genom hela byggprocessen.

Koncernens bostad – och fastighetsverksamhet är de största beställarna men i mån av resurser genomförs även externa uppdrag.

Abacus

Abacus är ett välmeriterat byggmästarföretag som blev en del av koncernen 2006. Huvudinriktningen är nyproduktion av bostäder i Storstockholms bättre lägen.

Precis som systerbolaget Järntorget Bostad arbetar Abacus med hela projektkedjan från förvärv av mark, utveckling av bostadsprojekt till produktion av både bostadsrätter, studentlägenheter och hyresrätter. Projektportföljen innehåller cirka 1200 bostäder och består av såväl mindre och exklusiva infillprojekt som större projekt i Stockholms attraktiva stadsutvecklingsområden.

Järntorget Fastigheter

Järntorget Fastigheter ansvarar för koncernens förvaltningsfastigheter och de utvecklingsfastigheter som ännu inte är under planläggning eller i projekt.

Järntorgetkoncernen har en bred kompetens inom fastighetsfrågor och är en effektiv och professionell förvaltare, med målet att optimera fastigheternas långsiktiga avkastning. Idag förvaltas cirka 24 000 kvm bostäder, 10 300 kvm kommersiella ytor samt 3200 kvm garage, lager och övrigt, där huvuddelen av förvaltningsbiståndet finns i Stockholm och Sundbyberg.

Järntorgets fastighetsverksamhet expanderar stort med cirka 1000 studentlägenheter och hyresrätter i planarbete.