Nytänkande – Rimlig hyra

Vi erbjuder studenter och unga bra alternativ på Stockholms bostadsmarknad!

2015 lanserade Järntorgetkoncernen konceptet Rimlig hyra. En unik hyresrabatt som innebär att studentlägenheter, KomBo-projekt och små hyresrätter ges en hyra utifrån projektets förutsättningar och kostnader snarare än normhyran. Allt för att hjälpa en annars utsatt grupp på bostadsmarknaden.

Det går att erbjuda studenter och unga bra alternativ på bostadsmarknaden om viljan finns hos alla parter i branschen! Järntorgetkoncernen visar med ”rimlig hyra” att det går att erbjuda studenter och unga bra alternativ på bostadsmarknaden om viljan finns hos alla parter i branschen!

Förutsättningarna har aldrig varit bättre, Stockholms stad ger idag lägre tomträttsavgäld för studentbostäder, räntorna är låga och staten ger upp till 1.300 kronor i bostadsbidrag. Vi kan som långsiktig byggare och förvaltare av bostäder förena bra boendekvalitet med skäliga lönsamhetskrav och pressa hyran lägre än normhyran för respektive stadsdel. Till exempel kan studenterna i Tallkrogen bo på 26 kvm för 4.456 kr per månad istället för cirka 5.600 kr per månad, vilket är beräknat utifrån normhyran.

137 studentlägenheter med ”rimlig hyra” uppfördes under året i Tallkrogen. Vår ambition är att fortsätta detta arbetssätt även i kommande projekt i Gubbängen med 310 studentbostäder och Ruddammen med 120 studentbostäder men också i nya anvisningar för studentlägenheter, KomBo-projekt och mindre hyresrätter.

 

Rimlig hyra är uppskattat. Vi fick ett mejl från nöjda studenter som bor i våra studentlägenheter i Tallkrogen:

Hej!
Jag och min sambo vill bara hälsa ett stort tack till er på Abacus för att ni halverar vår hyra juli och december månad. Det uppskattas så otroligt mycket för oss fattiga studenter.
Återigen tack och önskar er en trevlig sommar!

Varma hälsningar
Två hyresgäster i studentlägenheterna i Tallkrogen